Tel: 535-442-599

Email: Dawid.kazmirek@o2.pl

NIP: 9372714930

Międzyrzecze Górne

ul.Zapłocie 109

43-392